SKOK, bank, inna firma- skąd pożyczyć pieniądze?

Kredyty zwane chwilówkami, od czasu afery AmberGold są na cenzurowanym. W związku z tym podpowiadamy, gdzie najlepiej będzie pożyczyć pieniądze.

Banki stawiają swoim klientom największe wymagania. Tutaj zwykle potencjalny kredytobiorca musi dostarczyć komplet dokumentów, które posłużą do oszacowania zdolności kredytowej. Bank także sprawdzi naszą historię kredytową w BIK. Wszystko to oczywiście podniesie koszty operacyjne, więc bank będzie musiał nadrobić je na udzielonym kredycie. Ponieważ jednak, zgodnie z zapisami tak zwanej Ustawy Antylichwiarskiej, nie może w nieskończoność podnosić kosztów kredytu, zwiększa zysk przez ustalenie minimalnej kwoty kredytu. W zależności od konkretnych parametrów może to być kwota wynosząca od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Rzecz jasna kredyty zabezpieczane hipoteką będą udzielane na jeszcze wyższe kwoty, ale to są detale, w które teraz nie będziemy wchodzić.

Co jednak klient będzie miał z tego, że taki kredyt zaciągnie? Przede wszystkim stosunki z bankiem regulowane są przez Ustawę Prawo Bankowe, która jest swego rodzaju gwarancją bezpieczeństwa kredytu. Banki zobowiązane są do przestrzegania wszystkich postanowień tej ustawy, a to ona właśnie daje podstawy do dochodzenia swoich roszczeń, na wypadek, gdyby bank nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Na pewno więc kredyt bankowy jest nieszczególnie tanim, ale bezpiecznym rozwiązaniem.

Na drugim biegunie zwykle sytuuje się różne parabanki udzielające pożyczek. Od razu powiedzmy wprost- żadna z tych instytucji nie udziela kredytów, ponieważ do udzielenia takich zdolne są tylko podmioty funkcjonujące w ramach wspomnianego Prawa Bankowego. Przy okazji firmy takie wykorzystują także najróżniejsze luki w prawie, działając na jego granicy, aby często przekraczać maksymalne dozwolone oprocentowanie. Ponieważ jednak klienci podpisują z takimi firmami umowy cywilnoprawne, sami muszą zastanowić się nad ich konsekwencjami, nie są bowiem chronieni żadnym aktem regulującym działania bankowe. Podmioty niepodlegające nadzorowi KNF mają bardzo dużą, zdaniem niektórych zbyt dużą swobodę działania. Oczywiście mają i swoje zalety, do których należy przede wszystkim bardzo zgrubne sprawdzanie wiarygodności klienta. To jednak jest ryzyko, które powoduje podniesienie oprocentowania. Są w tym gronie firmy sprawdzone, z których usług korzystają tysiące osób, w tym niektórzy dość regularnie, jednak pojawia się także sporo firm o nieszczególnej reputacji, dlatego pożyczki od parabanków są dobre jedynie dla osób, które dobrze znają swoje prawa i uważnie czytują umowy.

SKOK w aspekcie kredytów będzie usytuowany między bankiem a typowym parabankiem. Choć nie jest to bank, podlega regulacjom Prawa Bankowego, przynajmniej w podstawowym zakresie. SKOK-i udzielają kredytów na podstawie własnych wewnętrznych regułach, jednak są one zgodne w zdecydowanej większości z regulacjami przyjmowanymi przez banki. SKOK-i działają zgodnie z prawem, nie wykorzystując luk legislacyjnych, ale ponieważ ich konstytucja jest różna od podstaw działania banków, również ceny i niektóre zapisy umów mogą być sformułowane inaczej. SKOK-i też nie są zobligowane do wnikliwego sprawdzania swoich klientów, jednak zwykle robią to przynajmniej w zakresie informacji z BIK, co pozwala uniknąć bardzo wysokich oprocentowań.

Osoby, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z oferty banków lub SKOK-ów mogą zdecydować się na pożyczkę w zaufanych firmach pożyczkowych. Obecnie pożyczki przez internet ciesza się dużą popularnością, gdyż pożyczkodawcy oferujący tego typu oferty stawiają przed pożyczkobiorcami dużo mniejsze wymagania niż banki czy SKOK-i, dzięki temu są one dostępne dla szerszego grona odbiorców.

 

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Recent Posts