Jak otrzymać zwrot podatku z zagranicy?

Praca za granicą dla wielu osób jest możliwością uzyskania wysokich zarobków. Każdy, kto legalnie zatrudnił się za granicą i regularnie odprowadzał podatki od zarobionych kwot, może również liczyć na zwrot podatku.  Zobacz, jak otrzymać zwrot podatku z zagranicy.

Kto może otrzymać zwrot podatku z zagranicy?

W krajach europejskich a także w Stanach Zjednoczonych, zgodnie
z obowiązującym prawem podatkowym, pracownikowi potrącona zostaje część wynagrodzenia za pracę tytułem zaliczki na podatek dochodowy. Oczywiście weryfikacja sumy potrąconych zaliczek następuje dopiero po zakończeniu roku podatkowego, dlatego też tak wiele osób może liczyć na zwrot podatku.

Zgodnie z tymi zasadami, zwrot podatku należy się każdemu, kto był zatrudniony za granicą legalnie, to znaczy gdy pracodawca regularnie odprowadzał podatki i zgodnie z prawem pracy dopełnił wszelkich formalności zatrudniając pracownika.

Jak otrzymać zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot podatku trzeba przede wszystkim przygotować odpowiednie dokumenty.  Otrzymamy je od pracodawcy, który dał nam zatrudnienie. To właśnie te dokumenty określają, ile wynosiła pensja pracownika i jaka kwota była pobierana na poczet zaliczki na podatek.

Najważniejszymi dokumentami są druk rozliczenia z lokalnym fiskusem lub zaświadczenie od pracodawcy o wysokości odprowadzanego podatku, zwane również kartą podatkową. Karta podatkowa występuje zawsze, niezależnie od kraju, w którym byliśmy zatrudnieni. Obowiązkiem pracodawcy jest wysłanie jej nam na wskazany adres.

Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymamy wymaganych dokumentów od pracodawcy, również możemy starać się o zwrot podatku. W przypadku braku dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zwrotu w większości przypadków powinno wystarczyć ostatnie rozliczenie zawierające informację o łącznym dochodzie i zapłaconym podatku oraz dane i adres siedziby pracodawcy.

Samodzielnie lub z pomocą profesjonalistów

Wysokość zwrotu podatku możemy wyliczyć samodzielnie, wystarczy, że skorzystamy z pomocy specjalnie do tego stworzonych kalkulatorów, które dostępne są w Internecie. Samodzielnie można również wypełnić podanie o zwrot nadpłaconego podatku i złożyć je do właściwego Urzędu Skarbowego. Często potrzebne są również różnego rodzaju załączniki, które również należy skompletować. Wypełniając dokumenty należy pamiętać, że:

  • podanie musi być przygotowane na specjalnym druku, dostępnym
    w Internecie
  • musi być wypełnione w języku urzędowym danego kraju
  • należy dokładnie podać wszystkie dane pracodawcy oraz własne
  • bardzo ważne jest podanie numeru ubezpieczenia
  • należy również podać sposób zwrotu podatku, na przykład na konto bankowe.

Jeśli przerażają cię tego typu formalności i wypełnianie wniosków, możesz skorzystać z pomocy fachowców. Coraz więcej firm ogłasza się, proponując swoją pomoc w zakresie rozliczenia zwrotu podatku z zagranicy. Warto więc z takiej możliwości skorzystać. Niestety wiąże się to z opłatą za wykonanie usługi. Z reguły jest ona naliczana procentowo i potrącana z kwoty zwrotu podatku, wynosi ona średnio od 10% do 20%.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Recent Posts